Telefon: 735 927 297
FacebookFacebook

Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania informacji i uzyskiwania dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pośrednictwem plików Cookies służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika przez Administratora.

I. Definicje

Administrator – Użutkownik platformy manifo.com, który na podstawie Regulaminu serwisu manifo.com utworzył własny Serwis internetowy.

Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron Serwisu.

Cookies Własne – Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem stron internetowych Serwisu.

Cookies Zewnętrzne – Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora za pośrednictwem stron internetowych Serwisu.
Serwis – portal internetowy prowadzony w subdomenie domeny głównej manifo.com
Urządzenie – urządzenie elektroniczne, za pomocą którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron Serwisu.
II. Rodzaje wykorzystywanych CookiesCookies wykorzystywane przez Administratora nie powodują zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym Urządzeniu.

Administrator wykorzystuje dwa rodzaje Cookies:

1. Sesyjne – przechowywane są na Urządzeniu i pozostają zapisane do momentu zakończenia danej sesji przeglądarki internetowej. Po zakończeniu sesji przeglądarki są usuwane z Urządzenia. Nie powodują pobierania danych osobowych Użytkownika ani informacji poufnych z Urządzenia
2. Trwałe – są przechowywane na Urządzeniu i pozostają tam do czasu usunięcia ich przez Użytkownika. Zakończenie sesji przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje usunięcia tych Cookies. Nie powodują pobierania danych osobowych Użytkownika ani informacji poufnych z Urządzenia.

III. Cele, w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu oraz zapamiętanie ustawień Użytkownika podczas wpisywania komentarzy lub wpisów w księdze gości na stronach Serwisu: Manifo.com (administrator cookies: 2MP Sp. z o.o. z siedziba w Polsce)
b) zbieranie ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),

c) prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi internetowej reklamy:

  • Google Adsense (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
  • DoubleClick (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
  • Google+1 (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)

d) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych

  • Facebook Connect (administrator cookies Facebook Inc z siedziną w Usa lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii)
  • Facebook Social Plugins (administrator cookies Facebook Inc z siedziną w Usa lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii)

IV. Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Cookies do swojego Urządzenia w każdym czasie. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. W przypadku skorzystania z tej możliwości korzystanie z Serwisu lub niektórych z jego funkcjonalności może być utrudnione lub niemożliwe.

Poniżej zostaje przedstawiony sposób zmiany ustawień dotyczących Cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach internetowych:Internet Explorer – http://support.microsoft.com/kb/196955
Urządzenia mobilne: