Szanowni Państwo,

informujemy, że podpisaliśmy umowę o dofinansowanie i rozpoczynamy realizację projektu Poprawienie efektywności ekonomicznej ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego „U Błażeja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.

 

Celem projektu jest zmniejszenie kosztów operacyjnych funkcjonowania zakładu, oraz produkcja energii z OZE (panele fotowoltaiczne).

Projekt zakłada realizację 1 zadania: zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, w ramach którego Beneficjent planuje zakup instalacji fotowoltaicznej o mocy 34,88 kWp wraz z jej montażem i przyłączeniem do instalacji Wnioskodawcy oraz sieci elektroenergetycznej.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu utworzona zostanie instalacja fotowoltaiczna produkująca prąd ze słońca. Instalacja będzie dostarczała energię elektryczną potrzebną do funkcjonowania zakładu Wnioskodawcy, a nadmiar energii będzie odprowadzany do sieci elektroenergetycznej.

 

Całkowita wartość projektu wynosi: 154 448, 64PLN

Współfinansowanie UE w kwocie: 81 619, 20 PLN

Przewiń do góry